• خانه / حضوردکتر نعمت زاده وزیرمحترم صنعت معدن وتجارت دولت یازدهم درغرفه بنتلی(bently)

دکتر نعمت زاده وزیرمحترم صنعت معدن وتجارت دولت یازدهم درغرفه (GROW) بازدید جناب دکتر نعمت زاده [...]